நாம் தமிழர் கட்சிக்கு கரும்பு விவசாயி சின்னம்- தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு

பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு கரும்பு விவசாயி சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *